DONES: FICCIONS I REALITATS

EXPOSICIÓ

“Dones: ficcions i realitats és una exposició que vol fer visible una interferència
històrica i encara present en la vida de les dones: la relació conflictiva, incòmoda
i complexa entre els models de feminitat normatius, difosos per la cultura
audiovisual amb més incidència popular, i les seves mateixes realitats, construïdes
sota la pressió del sexisme i la cultura tradicional heteropatriarcal, però no
per això exemptes d’autoritat, disconformitat i dissentiment.
La mostra proposa un itinerari per alguns dels moments més emblemàtics,
des de la postguerra fins a l’actualitat, en què es fa més palès el malestar de les dones
davant els relats oficials, utilitzats com a elements propagandístics per difondre
un model reduccionista de la feminitat i coartar, així, la llibertat de les dones.
S’articula al voltant de tres relats que s’entrecreuen al llarg del recorregut: el
treball de les dones, la seva invisibilitat i els estereotips creats a l’entorn de les seves
activitats laborals; la posada en escena de la participació social i política de
les dones, les seves mobilitzacions i l’emergència del feminisme a Catalunya, i finalment,
les narratives audiovisuals relacionades amb una pretesa regularització
dels models i comportaments femenins pel que fa al cos, la sexualitat i l’amor.”